VISOGLIDE LIGHT

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Podsystem Visoglide - charakteryzuje się tak± sam± konstrukcj±, ale pozbawiony jest przekładki termicznej. Jest ona zastępowana w tym systemie aluminiow± ekstrudowan± /tłoczon±/ ¶ciank±.

ZASTOSOWANIE:
zbudowa kompleksów sklepowych i biurowych, gdzie przestrzeń jest całkowicie klimatyzowana i gdzie nie jest wymagana izolacja termiczna